Workshop ” Konst befrämjar hälsan”

Här berättar jag alla fördelar med kultur och konst för vår mentala hälsa.

KONTAKTA MIG

Elisabeth Lindell Noren
+46 708 39 27 32
ELISABETH.LINDELL.NOREN@GMAIL.COM