Här berättar jag alla fördelar med kultur och konst för vår mentala hälsa.

Konst stimulerar fantasi och kreativitet, liksom att öva rumsligt tänkande och föreställnings- och gestaltningsförmågan.

Konstnärligt arbete ger friheten att pröva egna idéer, främjar innovativt tänkande och hjälper till att orientera sig självständigt och kunna uttrycka sig i en värld som allt mer bestäms av icke- verbala, visuella koder.

Under tiden vi målar sjunker stresshormonet Cortisol vilket ökar vårt lugn och ro system i kroppen.

När vi utövar konstnärligt arbete finner vi vår skaparkraft och skaparglädje.

I processen får man möjlighet att pröva sig fram i olika material, att inte exakt veta vägen, pröva olika möjligheter, att jobba sig igenom ett motstånd (- åh vad fult det blir ), att vara i det okända och via stegen i den kreativa processen ta sig vidare mot ett mål.

Jag berättar om värdet av att vi använder våra händer och hur vår hjärna får positiva effekter av kultur.

Konst och Kultur stärker vår fysiska och psykiska hälsa.

Deltagare på kurser nämner några ord för hur de upplever kurserna :
Meditativt, fokus, Kladdigt, Experimentellt, Möjlighet, Gemenskap, Insikter, Roligt, Problemlösning, Lättare att prioritera och fatta beslut.

 

Välkommen !

KONTAKTA MIG

Elisabeth Lindell Noren
+46 708 39 27 32
ELISABETH.LINDELL.NOREN@GMAIL.COM