About me

Om mig

Jag har under mitt liv skapat på olika sätt i olika material och för olika behov, och som barn blev mitt uttryckssätt tävlingsgymnastik och musik.  Jag kommer ihåg både gitarrlektionerna med klassiska och spanskinfluerade drag som igår, och även känslan av att göra en flickflack på bom eller en handvolt på golvet.

Mitt yrkesliv inom hälsosektorn www.livsstil.info har gett mig många erfarenheter, måleriet har alltid följt mig som en röd tråd. Att konst och kultur är hälsobefrämjande vet vi mycket om idag (WHO 2019 nov). Inspiration till mitt måleri kommer från olika kulturer och människor, möten, rörelseglädje, musik, rytmer, färger och resor.

Jag målar ofta med mycket färg, kanske kallar jag mig för kolorist där färgen står för uttrycksmedlet. Måleriet är ofta både en slumpmässig process, ett frispel samtidigt som det finns struktur och kontroll .Det är ett sökande där jag lägger på och tar bort på duken, ibland målar jag på tyg ,en idé föder andra tankar som hakar i varandra, ofta målar jag fler tavlor parallellt.

Jag arbetar med acryl, akvarell, kol, kritor, penslar, spatlar, svampar och tyg. Jag fascineras av strukturen på duken och där dyker skrap, linjer och rispor upp som det motsatta till det perfekta. Det är ett sökande, måleriet ger mig kunskap, jag befinner mig i mellanrummet mellan verklighet och fantasi, det blir som ett okänt överraskande möte.

”Vi inleder ett samarbete med konstvärlden för att förstå samhället bättre på ett annat sätt. Genom att visa konstverk förmedlar vi ett annat sätt att se på världen, ett annat sätt än det vetenskapliga förhållningssättet. Konst talar ofta till en annan typ av kunskap. Genom att titta på konst är min önskan att elever ska få förståelse för kultur som samhällets motor”
– Rektor vid handelshögskolan i Stockholm 2012.

KONTAKTA MIG

Elisabeth Lindell Noren
+46 708 39 27 32
ELISABETH.LINDELL.NOREN@GMAIL.COM